Saturday, December 17, 2011

போபியா (Phobia), பயம் என்ன வேறுபாடு? - மருத்துவரீதியான ஓர் அலசல்

நண்பர் பிலாசபி பிரபாகரன் (Philosophy Prabhakaran) அவர்கள் என்னுடைய பதிவு ஒன்றில் பின்னூட்டத்தில் போபியாக்கள் பற்றி நீங்கள் பதிவொன்றை இட வேண்டும். இது வாசகர் விருப்பமாகும் என்று தெரிவித்திருந்தார். என்னுடைய கடுமையான அலுவலகப் பணி நெருக்கடி காரணமாக அது இத்தனை நாள் தள்ளிப் போயிற்று. இன்றுதான் அதற்கு சமயம் வாய்த்தது. அவருடைய விருப்பத்திற்கிணங்கவும் வாசகர்கள் தெரிந்துகொள்வதற்காகவும் போபியாக்கள் (Phobias) பற்றி இன்று கொஞ்சம் அலசலாம்.

போபியா என்றால் என்ன? போபியாவின் வகைகள் என்ன?

சிலர் நினைத்துக்கொண்டிருக்கலாம் போபியா என்பது பயம்தான் என்று. இல்லை. போபியா என்பது வேறு. பயம் என்பது வேறு. பயம் என்பது இயல்பானது. போபியா என்பது அசாதாரணமான பயம். அளவுக்கு மீறிய பயம். சுருக்கமாக சொன்னால் இயற்கைக்கு மாறான பேரச்சம் என்று சொல்லலாம்.

பயம் அவசியம். போபியா அநாவசியம். ஆனால் வாழ்க்கையில் நேரிடும் சில அசாதாரண சம்பவங்களினால் சிலர் இந்த போபியாக்களை தங்களுக்குள்ளே உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள். இது ஒரு மனநோய்தான். வேறு பயப்படும்படி ஒன்றுமில்லை. சில போபியாக்கள் ஆபத்தானவை.

ஆகவே போபியா என்பது இயற்கைக்கு மீறிய பேரச்சம் எனப்படுவதாகும்.
நூற்றுக்கணக்கான போபியா வகைகள் இருக்கின்றன. அகர வரிசைப்படி A- எழுத்தில் தொடங்கும் போபியாக்கள் பட்டியலை மட்டும் கீழே கொடுத்துள்ளேன். இன்னும் B யிலிருந்து Z வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கும் பாருங்கள். வேண்டாம். தலை சுற்றும். நாம் நேரடியா மேட்டருக்கு வருவோம். பொறுமையில்லாதவர்கள் பட்டியலை ஒரேத் தாவாக தாவிவிடுங்கள்.

Ablutophobia- Fear of washing or bathing.
Acarophobia- Fear of itching or of the insects that cause itching.
Acerophobia- Fear of sourness.
Achluophobia- Fear of darkness.
Acousticophobia- Fear of noise.
Acrophobia- Fear of heights.
Aerophobia- Fear of drafts, air swallowing, or airbourne noxious substances.
Aeroacrophobia- Fear of open high places.
Aeronausiphobia- Fear of vomiting secondary to airsickness.
Agateophobia- Fear of insanity.
Agliophobia- Fear of pain.
Agoraphobia- Fear of open spaces or of being in crowded, public places like markets. Fear of leaving a safe place.
Agraphobia- Fear of sexual abuse.
Agrizoophobia- Fear of wild animals.
Agyrophobia- Fear of streets or crossing the street.
Aichmophobia- Fear of needles or pointed objects.
Ailurophobia- Fear of cats.
Albuminurophobia- Fear of kidney disease.
Alektorophobia- Fear of chickens.
Algophobia- Fear of pain.
Alliumphobia- Fear of garlic.
Allodoxaphobia- Fear of opinions.
Altophobia- Fear of heights.
Amathophobia- Fear of dust.
Amaxophobia- Fear of riding in a car.
Ambulophobia- Fear of walking.
Amnesiphobia- Fear of amnesia.
Amychophobia- Fear of scratches or being scratched.
Anablephobia- Fear of looking up.
Ancraophobia- Fear of wind. (Anemophobia)
Androphobia- Fear of men.
Anemophobia- Fear of air drafts or wind.(Ancraophobia)
Anginophobia- Fear of angina, choking or narrowness.
Anglophobia- Fear of England or English culture, etc.
Angrophobia - Fear of anger or of becoming angry.
Ankylophobia- Fear of immobility of a joint.
Anthrophobia or Anthophobia- Fear of flowers.
Anthropophobia- Fear of people or society.
Antlophobia- Fear of floods.
Anuptaphobia- Fear of staying single.
Apeirophobia- Fear of infinity.
Aphenphosmphobia- Fear of being touched. (Haphephobia)
Apiphobia- Fear of bees.
Apotemnophobia- Fear of persons with amputations.
Arachibutyrophobia- Fear of peanut butter sticking to the roof of the mouth.
Arachnephobia or Arachnophobia- Fear of spiders.
Arithmophobia- Fear of numbers.
Arrhenphobia- Fear of men.
Arsonphobia- Fear of fire.
Asthenophobia- Fear of fainting or weakness.
Astraphobia or Astrapophobia- Fear of thunder and lightning.(Ceraunophobia, Keraunophobia)
Astrophobia- Fear of stars or celestial space.
Asymmetriphobia- Fear of asymmetrical things.
Ataxiophobia- Fear of ataxia. (muscular incoordination)
Ataxophobia- Fear of disorder or untidiness.
Atelophobia- Fear of imperfection.
Atephobia- Fear of ruin or ruins.
Athazagoraphobia- Fear of being forgotton or ignored or forgetting.
Atomosophobia- Fear of atomic explosions.
Atychiphobia- Fear of failure.
Aulophobia- Fear of flutes.
Aurophobia- Fear of gold.
Auroraphobia- Fear of Northern lights.
Autodysomophobia- Fear of one that has a vile odor.
Automatonophobia- Fear of ventriloquist's dummies, animatronic creatures, wax statues - anything that falsly represents a sentient being.
Automysophobia- Fear of being dirty.
Autophobia- Fear of being alone or of oneself.
Aviophobia or Aviatophobia- Fear of flying.

அமெரிக்காவில் மட்டும் 6 மில்லியன் மக்கள் ஏதேனும் ஒரு போபியாவினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு புள்ளிவிபரம் கூறுகிறது. எல்லா நாடுகளிலுமே 7 சதவீதம் முதல் 13 சதவீதம் வரை மக்கள் ஏதோ ஒரு போபியாவினால் பாதிக்கப் பட்டிருக்கிறார்கள் என்று மற்றொரு புள்ளிவிபரம் கூறுகிறது.


சிலர் திறந்த வெளியிலோ பொதுமக்கள் மத்தியிலோ போவதற்கும் பேசுவதற்கும் பயப்படும் போபியாவினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். மாறாக சிலர் தனிமையிலே இருப்பதற்கு பயப்படும் போபியாவினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். சிலருக்கு இருட்டைக் கண்டால் பயம். பகலில் கூட வீட்டிலே தனியாக இருக்க பயப்படுவார்கள். சிலருக்கு இரத்தத்தைக் கண்டதும் மயக்கமே வந்துவிடும். சிலருக்கு பாம்பு, பல்லி, கரப்பான் பூச்சி, தேள் போன்றவற்றைக் கண்டவுடனே மயக்கம் போட்டு விழுந்து விடுவார்கள். சிலர் உயரமான கட்டிடங்கள், மலை போன்றவற்றைக் கண்டதும் அலறுவார்கள். சிலர் கிருமிகள் கிருமிகள் என்று அளவுக்கு மீறி பயந்து நடுங்குவார்கள். ஒரு நாளைக்கு நூறு முறை கைகளைக் கழுவுவார்கள். ஒன்றும் வேண்டாம். ஹெல்மட்டைக் கண்டாலே அலறும் போபியாவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் மருத்துவ சரித்திரத்திலே உண்டு. ஆச்சர்யமாக இருக்கிறதல்லவா?.

போபியாவினால் எவ்விதம் பாதிப்பு உண்டாகிறது?

பயம் என்பது இயற்கைதான். ஆனால் அளவுக்கு மீறிய பயம்தான் போபியாவாகும். உதாரணமாக நீங்கள் கார் அல்லது பைக் ஓட்டுகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஒரு மலைப்பகுதியில் பெரிய மேட்டைக் கடந்து போக வேண்டி இருக்கிறதென்று வைத்துக்கொள்வோம். ஆரம்பத்தில் இலேசாக இருக்கும் பயம் நாளடைவில் டிரைவிங்கே வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்து விடுகிறீர்கள் என்றால் அங்கேதான் அது போபியா எனப்படுகிறது. இது நமக்கு மட்டுமல்லாமல் நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் பிரச்சினையை உண்டாக்குகிறது. சிலருக்கு இந்த போபியாவினால் அளவுக்கு மீறி பிரச்சினை ஏற்பட்டு இதய வியாதி வரை கொண்டு போய்விடும். ஒரு தடவை நாய் பயத்தினால் நீங்கள் பாதிக்கப்படும் போது நல்ல நாயைக் கண்டாலும் அலறி ஓடுவீர்கள். நீங்கள் ஓடும் போது நாயும் துரத்தத்தானே செய்யும்?!!!...

போபியாவின் அறிகுறிகள் என்னென்ன?

போபியா ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் சில அறிகுறிகள் உண்டாகும். அளவுக்கு மீறிய அச்ச உணர்வினால் உடல் நடுங்குவது, வியர்ப்பது, மூளைச் சோர்வு, மூக்கு ஒழுகல், இதயத்துடிப்பு அளவுக்கு மீறுவது, சுவாசிக்கவே திணறுவது போன்ற உணர்வுகள்தான் போபியாவினால் நாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதற்கான அறிகுறிகளாகும்.

எப்படி குணமாக்குவது?

தகுந்த நல்ல மனோதத்துவ சிகிச்சை நிபுணரிடம் காண்பித்து குணமடையலாம். ஒருவர் மூன்று விதங்களாய் பாதிக்கப்பட்டிருக்காலம். 1. Generalized Anxiety Disorder (GAD), 2. Obsessive Compulsive Disorder (OCD), 3. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) என்ற மூன்று விதங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். பாதிப்பின் விதத்தைப் பொறுத்து சிகிச்சை அளிப்பார்கள் மனோதத்துவ நிபுணர்கள்.

fluoxetine (Prozac), sertraline (Zoloft), paroxetine (Paxil), fluvoxamine (Luvox), citalopram (Celexa), and escitalopram (Lexapro) என்று நிறைய மருந்துகள் உள்ளன. இதற்கு மேலும் நான் சொன்னால் நீங்கள் என்னை அடிக்க வருவீர்கள். எல்லாம் வாயில் நுழையாத மருத்துவச்சொற்கள்.
இன்னும் இந்த போபியாக்களைப் பற்றி ஏராளம் சொல்லலாம். ஆனால் தனிப் புத்தகமே போடவேண்டும். நண்பர் பிலாசபி பிரபாகரனே வருத்தப்பட்டு விடுவார். அட ஒரு பேச்சுக்குச் சொன்னா இந்த ஆளு இவ்வளவு ரம்பம் போடுறாரே அப்படின்னு கூட சொல்லிவிடலாம். ஆகவே இத்துடன் நிறுத்திக்கொள்கிறேன்.

உங்களுக்குத் தெரிந்தவர்கள் இவ்வித போபியாக்களினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்களானால் தகுந்த மனோதத்துவ நிபுணரிடம் காண்பித்து சிகிச்சை அளியுங்கள்.
நலமுடன் வாழ்க!.

பதிவுகளை இலவசமாக இமெயிலில் பெற

23 comments:

 1. நல்ல மேட்டர் எடுத்து இருக்கீங்க இருங்க படிச்சிட்டு வரேன்...

  ReplyDelete
 2. அருமையான தகவல்கள்.
  பகிர்வுக்கு நன்றி .
  வாழ்த்துக்கள்.

  ReplyDelete
 3. அடேங்கப்பா..விளக்கம் விரிவானது..

  ReplyDelete
 4. பயம்...தெனாலி பயம்தான் ஞாபகம் வருது டானியல்.எனக்கெண்டா ஒண்டுக்கும் பயமில்ல !

  ReplyDelete
 5. அருமையான தகவல் நண்பரே பகிர்வுக்கு நன்றி

  ReplyDelete
 6. அருமையான விளக்கத்துடன் விரிவாக
  தெளிவாக போபியா குறித்த விளக்கமளித்தமைக்கு
  வாழ்த்துக்கள்
  இத்தனை வகையிருக்கா எனப் பயந்து போனால்
  அது என்ன போபியா ?
  த.ம 6

  ReplyDelete
 7. இரண்டுக்கும் (பயம், போபியா)உள்ள வேறுபாடு
  பற்றி மிகவும் தெளிவான விளக்கம்!
  அருமை துரை!

  புலவர் சா இராமாநுசம்

  ReplyDelete
 8. @ Madhumathi

  Vaanga Kavignar avargale!
  Varugaikkum pakirvukkum Nanri.

  ReplyDelete
 9. விளக்கமான பதிவு.நன்று

  ReplyDelete
 10. @ Ramani

  Athukku peru blogophobia Ramani Sir. hi...hi..
  Varugaikkum pakirvukkum Nanri Sir.

  ReplyDelete
 11. @ Pulavar Ramanujam

  Vaanga Pulavar Ayya!
  Varugaikkum pakirvukkum Nanri.

  ReplyDelete
 12. அழகான தேவையான விளக்கக் கட்டுரை நண்பரே.
  பகிர்வுக்கு நன்றி.

  ReplyDelete
 13. தேவையான இடுகை நண்பரே..

  விளக்கம் அருமை..

  ReplyDelete
 14. arumayana padhivu nandri
  surendra
  surendranath1973@gmail.com

  ReplyDelete
 15. ஃபோபியாக்கள் பற்றிய அருமையான விளக்கம்.நன்றி.

  ReplyDelete
 16. வாசகர் விருப்பத்தினை நிறைவேற்றியமைக்கு நன்றி... நானும் கொஞ்சம் பிஸி அதனால்தான் இத்தனை நாள் வர முடியவில்லை...

  எனக்கும் சில போபியாக்கள் உள்ளன... மொட்டை மாடியில் இருந்து எட்டிப் பார்க்க பயம், பைக் ஓட்ட பயம்....

  இன்னொரு வாசகர் விருப்பம் கூட இருக்கு... ஆனா இப்ப வேணாம்...

  ReplyDelete
 17. @ Philosophy Prabhakaran

  Varugaikkum Pakirvukkum mikka Nanri Sago. Duty than mukyam. Innoru Vasagar Viruppathaiyum sollividungal. Email lavathu therivikkavum.

  ReplyDelete
 18. Wonderful work! This is the type of information
  that should be shared across the web. Disgrace on Google for now not positioning this put up upper!
  Come on over and seek advice from my web site .
  Thanks =)

  Feel free to surf to my blog post pirater un compte facebook

  ReplyDelete

இங்கே கருத்து சொல்பவர்கள் நாகரீகமான முறையில் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப் படுகிறார்கள். Anonymous, அனானி, போலி ஐ.டி.க்காரர்கள், Profile-ஐ மறைத்தவர்கள் ஆகியோருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. கருத்துரை நீக்கம், வெளியிடுதல் என்பது என் தனிப்பட்ட உரிமையாகும்.